info@toonhermanshuissittard.nl

(046) 451 64 74

Paardestraat 31, 6131 HB Sittard

Vacatures

Per 1 januari 2023 zoeken wij een:

Coördinator Toon Hermans Huis Sittard ( 16uur per week )

Het Toon Hermans Huis (THHS) is een centrum voor leven met en na kanker en wordt gerund door vrijwilligers. Het is onze missie om de kwaliteit van leven van mensen met kanker en hun naasten of nabestaanden te verbeteren. We bieden psychosociale ondersteuning en begeleiding

In 2023 viert het Toon Hermans Huis haar 25-jarig bestaan.

De coördinator stuurt samen met de directeur het THHS aan. De overige medewerkers zijn vrijwilligers.

Kern/doel van de functie

De coördinator geeft leiding aan de interne organisatie van het Huis en is de directe ondersteuner/vraagbaak voor de vrijwilligers. Hierbij is natuurlijk leiderschap de sleutel tot succes. De coördinator draagt samen met de directeur de missie, visie en kernwaarden van het Huis uit en faciliteert de invulling hiervan.

Taken op hoofdlijnen:

 • Het werven en het (mede) inwerken en begeleiden van vrijwilligers
 • Het aansturen en ondersteuning en advisering geven aan vrijwilligers
 • Het houden van voortgangsgesprekken met vrijwilligers
 • Het, in samenwerking met de vrijwilligers en activiteitenbegeleiders, opstellen van een activiteitenplan en het bewaken hiervan
 • Het goed gebruik maken van de kwaliteiten van vrijwilligers en het geven van vertrouwen en bieden van ruimte voor he, binnen de kaders, geven van een eigen invulling door de vrijwilligers
 • Het opstellen en bewaken van interne organisatierichtlijnen
 • Het zorgen voor een goede interne planning van inzet vrijwilligers en ruimtes
 • Het mede met de directeur opstellen van de begroting en de bewaking van de exploitatie
 • Het (laten) bijhouden van bezoekers- en activiteitenadministratie en het periodiek rapporteren van statistische gegevens over het functioneren van het centrum
 • Het volgen van maatschappelijke- en zorgontwikkelingen
 • Het zorgdragen voor een goede afstemming met patiëntenorganisaties
 • Het mede met de directeur onderhouden en uitbouwen van de samenwerking met andere dienst- en zorgverleners en patiëntenorganisaties
 • Het uitdragen van de doelstellingen van het THHS
 • Een adequate afstemming met de directeur en het Bestuur
 • Het adviseren van het bestuur t.a.v. verbeteringen van het Huis en de uitvoerende organisatie.

Plaats in de organisatie:

De coördinator is verantwoordelijk voor de interne organisatie en aansturing van het Huis. De coördinator doet dit in collegiale samenwerking met de directeur en legt verantwoordelijkheid af aan het bestuur van het THHS.

Functie-eisen:

Voor deze coördinators functie wordt gedacht aan een HBO werk -en denkniveau met uitgebreid operationele leidinggevende ervaring, bij voorkeur ook met vrijwilligers. De coördinator is in staat zelfstandig te werken en is bereid de uren te verdelen over meerdere dagen in de week.

De functie vereist goede communicatieve vaardigheden Daarnaast is een duidelijke betrokkenheid bij de doelstelling van het Huis een vereiste en is affiniteit met het werken met vrijwilligers een vereiste.

Vereiste competenties:

 • Communicatief met invoelend vermogen
 • Toegankelijk en enthousiast
 • Flexibil en geduldig
 • Zelfstandig
 • Omgevingsbewust
 • Goed kunnen samenwerken
 • Anderen kunnen inspireren
 • Duidelijk kunnen zijn en kunnen optreden
 • Resultaatgericht en besluitvaardig
 • Verbindend en open kunnen staan voor anderen
 • Teambuilder en goede coach
 • Goed kunnen delegeren
 • Anderen kunnen motiveren
 • Om kunnen gaan met weerstanden en conflicten 

Ingang:

Per 1 januari 2023

Salariëring:

Vergelijkbaar met FWG 55 CAO Ziekenhuizen

Bijzonderheden:

De leiding van de organisatie ligt in handen van de directeur en de coördinator. Het is van groot belang dat de samenwerking tussen deze twee functionarissen extra synergie oplevert. Regelmatige afstemming tussen beiden is essentieel alsook het elkaar in weten te zetten op de juiste momenten en bij de passende taken. De directeur zet zich met name in voor de externe en strategische zaken en heeft de eindverantwoordelijkheid van de organisatie. De coördinator geeft leiding aan de vrijwilligers en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de diensten die door hen geleverd worden aan onze gasten.

De aard van de functie brengt met zich mee dat erop wisselde dagen en tijden een beroep op de coördinator gedaan kan worden en dat er ook vaker extra uren inzet op vrijwilligers basis wordt gevraagd

Geïnteresseerd? 
Voor meer informatie kunt u onze website www.toonhermanshuissittard.nl raadplegen en/of bellen met dhr. Huub Gubbels (interim) directeur THHS tel.06-54 22 70 17

Hebben wij uw belangstelling gewekt en voldoet u aan de gestelde functie-eisen en gevraagde competenties, dan nodigen wij u graag uit om direct via e-mail op deze vacature te reageren. Reacties inclusief CV  gaarne versturen naar: administratie2@toonhermanshuissittard.nl

Sluitingstermijn is zaterdag 10 december

Gesprekken met geselecteerde kandidaten zijn gepland op dinsdag 20 december

 

vorige
volgende