info@toonhermanshuissittard.nl

(046) 451 64 74

Paardestraat 31, 6131 HB Sittard

NALATENSCHAP

 

Het Toon Hermans Huis Sittard financiëel steunen door middel van begunstiging in een nalatenschap kan voor zowel de schenker als het THHS aantrekkelijk zijn.

Een erfstelling of een legaat behoren tot de mogelijkheden. Het THHS heeft bij de belastingdienst de ANBI-status  (Algemeen Nut Beogende Instelling). Particulieren en bedrijven die giften, schenkingen, legaten of erfstellingen doen aan het THHS kunnen deze bijdragen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De giften voor het THHS zijn vrijgesteld van schenkings- of successierechten.

Erfstelling

Bij een erfstelling wordt het THHS in een testament tot mede-erfgenaam benoemd. Het THHS wordt voor een bepaald percentage meedeler in uw nalatenschap.       

Het THHS staat dan op gelijke voet met andere erfgenamen. Na aftrek van de kosten deelt het THHS met het door u vastgestelde percentage mee in de opbrengst van uw nalatenschap.

Legaat

Een legaat is een bepaling in uw testament waarmee u een bedrag aan een persoon of instelling, zoals het Toon Hermans Huis Sittard, nalaat. U omschrijft zelf welk deel van uw erfenis u wenst na te laten. Het THHS kan uitsluitend recht doen gelden op het vaste bedrag of de bepaalde goederen of waardepapieren die u via testament hebt toegewezen.

Wilt u van gedachten wisselen over de mogelijkheden neem dan contact op met Toon Hermans Huis Sittard telefoon 046- 4516474 , via mail:   info@toonhermanshuissittard.nl 

of via onderstaand formulier:

 

Informatie.png